Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Accès clients
Usuari 
Clau 
Delegacions
español | english | català | euskera | facebook | twitter
Benvingut a X-Tract Espanya
Logos ISO 9000 y 14000

INFORMACIÓ LEGAL


POLÍTICA DE PRIVACITAT

X-TRACT LOGISTICS, SLU, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privadesa per mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En aquests casos, X-TRACT LOGISTICS, SLU anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mísmo. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i demas normativa de desarrollo.


EL DRET DE LA INFORMACIÓ

D'acord amb l'Art.5 de la LOPD us informem que les dades subministrades per vostè passaran a formar part del fitxer Clients de X-TRACT LOGISTICS, SLO, trobant inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent l'única destinatària de la informació subministrada. La finalitat del tractament serà la gestió de l'oficina amb la nostra cartera de clients per poder oferir el servei contractat i el cobrament del mateix, confeccionar pressupostos i enviar-comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal o electrònic) sobre els diversos productes i serveis que presta aquesta empresa, consentint vostè de forma expressa. El responsable del fitxer és X-TRACT LOGISTICS, SLU que té el seu domicili en C / ESTRELLA POLAR Nº15 03007 ALACANT (SPAIN) +34 902.555.561, i pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a l'anterior direcció amb els requisits previstos en la Instrucció 1/2000, d'1 de desembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, relativa a l'exercici dels esmentats drets, o personalment a la nostra seu acreditant la seva identitat.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a facilitar les dades qualificades com obligatoris suposarà la impossibilitat de prestar el producte o servei objecte de contractació. L'usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol canvi en les seves dades. L'usuari que faciliti dades personals sobre una altra persona, haurà ell mateix, si escau, informar el titular de les dades del que estableix la present Política de Privacitat.


EL CONSENTIMENT INFORMAT

En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos al fitxer automatitzat Clients del que és responsable X-TRACT LOGISTICS, SLU per a les finalitats específicament determinades anteriorment.


EL PRINCIPI DE QUALITAT DE DADES

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat. Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produeixi en un futur. X-TRACT LOGISTICS, SLU procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.


EL PRINCIPI DE SEGURETAT DE DADES

personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El nivel de seguridad adoptado está en consonancia con la naturaleza de los datos personales suministrados.


L'ÚS DE COOKIES

Les cookies són petits fitxers de dades o conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador de l'usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S'utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l'usuari al tornar aquest a connectar-se. L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies, que tindran per finalitat el facilitar el procés de compra online dels productes o serveis oferts, i servir la publicitat o determinats continguts o informacions jurídiques d'interès per a l'usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Per això, l'usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Cap cookie permet extreure informació del disc dur de l'usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d'un ordinador determinat a un codi anònim. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part d'un arxiu galeta, és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. L'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent. Atès que l'adreça de correu electrònic de l'usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-lo, mitjançant la seva recollida en el formulari de dades on-line l'usuari autoritza expressament a X-TRACT LOGISTICS, SLU el seu tractament per a l'enviament de comunicacions comercials o promocionals relatives als productes o serveis que presta aquesta empresa. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a X-TRACT LOGISTICS, SLU No obstant això, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la nostra adreça de correu electrònic (Correu electrònic de l'empresa o enllaç a l') .o trucant al telèfon +34 902.555.561.